Welkom op de website van Oegst!

Over Oegst!
Oegst! is de overkoepelende agenda voor Groot Oegstgeest. De redactie streeft er naar zo compleet mogelijk alle activiteiten en evenementen in en rond het dorp onder de aandacht te brengen, bij voorkeur in een zo vroeg mogelijk stadium.

Oegst! verschijnt vanaf medio april 2013 (editie 14) ook wekelijks in de Oegstgeester Courant.

Oegst! is voortgekomen uit 'Oegstgeest in beweging' - de Toekomstvisie 2020 van de Gemeente Oegstgeest.

Oegst! vervult aan de ene kant de functie van activiteitenagenda voor inwoners en bezoekers van Oegstgeest, en anderzijds helpt Oegst! alle organisatoren hun activiteiten en evenementen in tijd en ligging binnen Groot Oegstgeest op elkaar af te stemmen en te versterken.

Oegst! draagt op deze manier stevig bij aan het positieve imago van ons dorp, zowel binnen als (ver) buiten de gemeenschap. Vanaf 2018 gebeurt dit onder de vlag van Dorpsmarketing Oegstgeest.

Activiteiten en evenementen doorgeven
Wilt u als organisator uw activiteiten aan ons doorgeven? Daar helpt u ons enorm mee en stellen dat zeer op prijs. Wij speuren zelf continu naar nieuwe intiatieven en evenementen, maar op deze manier bent u er verzekerd van dat ook uw activiteit de aandacht krijgt die het verdient. U kunt uw activiteit(en) per e-mail aan ons doorgeven: wil@dorpslab.nl. Gelet op de uitleg hierboven is het vroegtijdig aankondigen - zelfs nog zonder concrete invulling - van harte aan te bevelen. U helpt niet alleen uw eigen activiteiten aan een goed momentum, het draagt dan ook bij aan een goede afstemming van andere activiteiten.

Al uw informatie kan worden verzonden naar: wil@dorpslab.nl

Nieuwe initiatieven?
Loopt u rond met plannen voor een nieuw evenement of activiteit? Daar bent u zeker niet de enige in. Vanuit de Toekomstvisie zijn er al tal van initiatieven bekend geworden. Graag brengen wij u als (toekomstige) organisator in contact met uw collega's om ervaringen en ideeen uit te wisselen. Of zelfs om gezamenlijk tot uitvoering te komen. Een kleine indruk van dergelijke initiatieven en verbindingen kunt u terugvinden op de pagina Oegstgeest in beweging.

Ook een ladder op uw site?
Het is mogelijk om een verkorte versie van Oegst! op uw eigen site te plaatsen. Een paar voorbeelden hiervan zijn:

www.sportcafeoegstgeest.nl
www.dorpslab.nl

Voeg onderstaande code in uw webpagina: